Üsküdar Universitetində UCSAS şirkəti vasitəsi ilə müraciət edən bütün tələbələrə təhsil haqqından 500 dollar endirim təklif edirik. Aşağıdakı siyahıda universitetin normal təhsil haqqıdır. Lakin UCSAS şirkəti ilə müraciət etdiyiniz zaman isə bu qiymətdən 500 dollar endirim olacaq.

Universitetin tanıtım filmi

TIP FAKÜLTESİ

Tıp (Türkçe) 19.500 USD / Yıllık Ücreti

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Reklam Tasarımı ve İletişimi 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Çizgi Film ve Animasyon 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Medya ve İletişim Sistemleri 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Yeni Medya ve Gazetecilik 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Halkla İlişkiler 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Radyo-Televizyon ve Sinema 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Görsel İletişim Tasarımı 3.900 USD / Yıllık Ücreti

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Felsefe 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Psikoloji (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Psikoloji 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Sosyoloji 3.900 USD / Yıllık Ücreti

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Biyomühendislik (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Adli Bilimler 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 3.900 USD/ Yıllık Ücreti

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Odyoloji 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Çocuk Gelişimi 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Sağlık Yönetimi 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Ebelik 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Hemşirelik 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Beslenme ve Diyetetik 3.900 USD / Yıllık Ücreti
İş Sağlığı ve Güvenliği 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Ergoterapi 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Ortez Protez 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Perfüzyon 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Sosyal Hizmet 3.900 USD / Yıllık Ücreti
Dil ve Konuşma Terapisi 3.900 USD / Yıllık Ücreti

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Tüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Programları 2400 USD / Yıllık Ücreti

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

İngilizce Hazırlık Programı 3.900 USD / Yıllık Ücreti

TÜRKÇE EĞİTİM KURSU ÜCRET DETAYLARI (2018-2019 AKADEMİK YIL)

KUR

TOPLAM DERS SÜRESİ

HAFTALIK DERS SÜRESİ

ÜCRET

A 1

8 Hafta / 160 Saat

4 Saat / Hafta içi her gün

330 USD

A 2

8 Hafta / 160 Saat

4 Saat / Hafta içi her gün

330 USD

B 1

8 Hafta / 160 Saat

4 Saat / Hafta içi her gün

330 USD

B 2

8 Hafta / 160 Saat

4 Saat / Hafta içi her gün

330 USD

NOT: 500 USD başvuru ücreti olup, iade edilmez ve paket eğitim ücretine indirim olarak yansıtılmaz.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Uygulamalı Psikoloji (Tezli) 6.000 USD / Program Ücreti
Uygulamalı Psikoloji (Tezsiz) 4.550 USD / Program Ücreti
Klinik Psikoloji (Tezli) 10.050 USD / Program Ücreti
Klinik Psikoloji (Tezsiz)  8.200 USD / Program Ücreti
Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Nöropazarlama (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Nöropazarlama (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Aile Terapisi ve Danışmanlığı (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Sosyoloji (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Psikoloji Doktora Programı 12.200 USD / Program Ücreti

TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı (Tezli) 5.400 USD / Program Ücreti
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı (Tezsiz)  4.100 USD / Program Ücreti

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
İç Hastalıkları Hemşireliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
İç Hastalıkları Hemşireliği (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Psikiyatri Hemşireliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Psikiyatri Hemşireliği (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Sağlık Yönetimi (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Sağlık Yönetimi (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Nörobilim (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Nörobilim (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) 2.050 USD / Program Ücreti
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Sosyal Hizmet (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Sosyal Hizmet (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Çocuk Gelişimi (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Çocuk Gelişimi (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Sağlık Bilişimi (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Sağlık Bilişimi (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Dil ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programı 7.950 USD / Program Ücreti
Hemşirelik Doktora Programı 7.950 USD / Program Ücreti
Sağlık Yönetimi Doktora Programı 6.700 USD / Program Ücreti
Moleküler Nörobilim Doktora Programı 7.750 USD / Program Ücreti
Nörobilim Doktora Programı 7.750 USD / Program Ücreti

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) – Tezli 3.300 USD / Program Ücreti
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) – Tezsiz 2.900 USD / Program Ücreti
Siber Güvenlik (İngilizce)  – Tezli 3.300 USD / Program Ücreti
Siber Güvenlik (İngilizce) – Tezsiz 2.900 USD / Program Ücreti
Siber Güvenlik – Tezli 3.300 USD / Program Ücreti
Siber Güvenlik – Tezsiz 2.900 USD / Program Ücreti
Bilgisayar Mühendisliği – Tezli 3.300 USD / Program Ücreti
Bilgisayar Mühendisliği – Tezsiz 2.900 USD / Program Ücreti
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Tezli 3.300 USD / Program Ücreti
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) – Tezsiz 2.900 USD / Program Ücreti
Biyomühendislik (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Biyomühendislik (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Moleküler Biyoloji (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Moleküler Biyoloji (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti
Biyoteknoloji (Tezli) 3.300 USD / Program Ücreti
Biyoteknoloji (Tezsiz) 2.900 USD / Program Ücreti

BAĞIMLILIK VE ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Adli Bilişim ve Dijital Deliller (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Bilişim ve Dijital Deliller (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Suç Önleme ve Analizi (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Suç Önleme ve Analizi (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Olay Yeri ve Kriminalistik (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Olay Yeri ve Kriminalistik (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Kimya (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Kimya (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Genetik (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Genetik (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Moleküler Biyoloji (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Moleküler Biyoloji (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Psikoloji ve Davranış Delilleri (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Toksikoloji (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Adli Toksikoloji (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti
Adli Bilimler Doktora Programı 6.900 USD / Program Ücreti
Ceza Adaleti (Tezli) 4.350 USD / Program Ücreti
Ceza Adaleti (Tezsiz) 3.300 USD / Program Ücreti

BİLİMSEL HAZIRLIK DERS ÜCRETİ

Bilimsel Hazırlık Ders Ücreti 360 USD / 1 Ders Ücreti
Üsküdar Universitetində endirimlə təhsil imkanı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.